Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Informacje

27.11.2018

                                                                              

XXVII ZJAZD ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR

TUMIANY, 22-24.02.2019 r.

 KOMUNIKAT I


Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na XXVII Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur, który odbędzie się w Tumianach (k.
Barczewa) w dniach 22-24 lutego 2019 r. Zaczynamy w piątek popołudniu tradycyjnym już poszukiwaniem
puchacza a wieczorem pokaz filmowy i podróżniczy. Główną częścią Zjazdu będą sobotnie referaty i
prelekcje prezentowane od rana do popołudnia. Po prezentacjach audytoryjnych zachęcamy do wzięcia
udziału w imprezie integracyjnej. W niedzielę, w zależności od pogody, zapraszamy na obrączkowanie
ptaków przy karmniku.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów, relacji z przyrodniczych wypraw czy własnych produkcji
filmowych. Mile widziane również własne wyroby kulinarne, które zdegustujemy podczas przerw kawowych
czy wieczorków integracyjnych.

Ważne terminy:
- do 20 stycznia 2019 r. – zgłoszenia referatów i pokazów slajdów/filmów na tumiany2019@gmail.com
- do 17 lutego 2019 r. – zgłoszenia udziału w zjeździe (biuro@staryfolwark.com.pl oraz na
tumiany2019@gmail.com ).
- do 19 lutego 2019 r. – wpłaty za posiłki i noclegi
Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń. Program zjazdu zostanie rozesłany pod koniec stycznia 2018 r.


MIEJSCE ZJAZDU – ośrodek Stary Folwark, Tumiany (k. Barczewa)
http://staryfolwark.com.pl
Na stronie dostępna mapka z dojazdem. Ośrodek położony jest niedaleko drogi nr 16, także dojazd nawet w
zimowej scenerii nie powinien być kłopotliwy.

Informacje od Ośrodka:
Dla naszych gości do dyspozycji w okresie zimowym mamy 19 pokoi w 3 budynkach Ośrodka, które
są położone obok siebie oraz 5 sal z których goście mogą korzystać. W głównym budynku Dworek, mamy 3
sale łączone: salę szkoleniową, restaurację oraz 3 pokoje hotelowe. W budynku Stajnia są 2 salki z których
będą Państwo mogli korzystać wieczorami bez ograniczeń oraz 12 pokoi hotelowych. W Budynku Kuźnia na
dole znajduje się sauna (2-osobowa – przyp.red.) oraz gabinet masażu a na górze znajdują się 4 pokoje

hotelowe. Z sauny będą Państwo mogli korzystać bezpłatnie. Jeśli będą Państwo chcieli umówić się na
masaż trzeba wcześniej umówić wizytę.


Do zobaczenia!

 

29.01.2018

                                                                              

 

XXVI ZJAZD ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR

TUMIANY, 23-25.02.2018 r.

 KOMUNIKAT II


Szanowni Państwo
Z przyjemnością prezentujemy wstępny program XXVI Zjazdu Ornitologów Warmii i Mazur, który
odbędzie  się  w  dniach  23-25  lutego  2018  r.  w  Starym  Folwarku  w  Tumianach  k.  Barczewa.

Prosimy  nie zwlekać ze zgłoszeniami na zjazd. Przypominamy ważne daty:
-  do  16  lutego  2018  r.  –    zgłoszenia  udziału  w  zjeździe  (biuro@staryfolwark.com.pl  oraz  na
tumiany2018@gmail.com ). 
-  do 19 lutego 2018 r. – wpłaty za posiłki i noclegi.
Spóźnialscy  muszą  się  liczyć  z  tym,  iż  nie  będą  mieli  zagwarantowanego  wyżywienia,  w  związku

z  tym prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną
z  numerem  konta  i  kwotą  zaliczki  do  wpłaty.  Pozostałą  cześć  uczestnicy  Zjazdu  opłacają  na  miejscu
(preferowana gotówka). W załączeniu znajdziecie Państwo kartę zgłoszeniową.
  
 
PROGRAM XXVI ZJAZDU ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR
 
Piątek, 23.02.2018 r.
16.00-18.00 – rejestracja uczestników
16.30-18.00 – nasłuchiwanie puchacza w okolicach Bartołt i Leszna
18.00-19.00 – kolacja
19.00-21.00 
- Sebastian Menderski, Zdzisław Cenian – „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4
obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce – wyniki pierwszego sezonu prac” 
- Krzysztof Pawlukojć - "Życie wysypiska... widziane z bardzo bliska"
- Sebastian Menderski, Emilia Menderska – „Od nieznanej wsi do bocianiej sławy, czyli historia
bocianiej wsi Żywkowo”

- Tadeusz Baraniecki – Ballada o Kwiecewie - premiera filmu
- Szymon Czernek – Fotorelacja z wypraw na Polesie Białoruskie i Ukraińskie
21.00 - … wieczór integracyjny 
 
Sobota, 24.02.2018 r.
08.00-09.00 – śniadanie
10.00-16.50 – prezentacje audytoryjne
10.00 – 10.10 Marian Szymkiewicz – Otwarcie Zjazdu
10.10 – 10.30 Krzysztof Jankowski – „Rzadkie ptaki obserwowane w 2017 roku na Warmii i
Mazurach” 
10.30 – 10.50 Dawid  Cząstkiewicz  –  „Podsumowanie  działalności  Warmińsko-Mazurskiej
Kartoteki Ornitologicznej w roku 2017”
10.50 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Włodzimierz  Meissner  –  „Jesienna  wędrówka  biegusa  rdzawego  przez
polskie wybrzeże Bałtyku – podsumowanie 35 lat badań”
11.45 – 12.05 Szymon  Czernek,  Dawid  Cząstkiewicz  –  „Atlas  Ptaków  Lęgowych  Warmii  i
Mazur - podsumowanie sezonu 2017”
12.05 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 12.50 Andrzej  Ryś  -  "Wyniki  monitoringu  ptaków  występujących  na  terenie
Nadleśnictwa Kudypy, Młynary, Parciaki i Strzałowo na tle gospodarki leśnej w latach 2015 -2017" 
12.50 – 13.10 Dawid Cząstkiewicz, Sebastian Menderski, Marian Szymkiewicz, Adam Zbyryt
– „Rozmieszczenie i liczebność gawronów w roku 2017 na Warmii i Mazurach”
13.10 – 13.30 Zuzanna Pestka - "Lęgowy a nielęgowy - przemieszczenia bocianów białych z
Żywkowa w trakcie sezonu lęgowego w 2014 roku"
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 14.50 Piotr Szczypiński – „Naloty krzyżodzioba świerkowego w okolicach Mławy –
zróżnicowanie wokalne i zachowania lęgowe”
14.50 – 15.10 Ewelina Kurach – "atlaSOWE rekordy, czyli co nam daje Atlas Sów Polski"
15.10 – 15.50 Jan Lontkowski – „Myszołowy – szaty, zmienność ubarwienia, identyfikacja”
15.50 – 16.10 Arkadiusz Sikora, Dawid Cząstkiewicz – „Polder Sątopy-Samulewo jako ważna
ostoja wędrownych ptaków wodno-błotnych” 

18.00-19.00 – kolacja
19.00 -… wieczór integracyjny 
 
Niedziela, 25.02.2018 r.
07.00-11.00 – obrączkowanie ptaków przy karmniku na terenie Ośrodka (z przerwą na śniadanie) –
prowadzi Dariusz Górecki
08.00-09.00 – śniadanie
09.00-13.00  –  Wieszanie  budek  lęgowych  dla  ptaków  i  nietoperzy  na  terenie  Folwarku  i  w
okolicach – prowadzi Łukasz Głowacki
 
Gorąco  zachęcamy  do  przywożenia  własnych  wyrobów  spożywczych  (np.  cukierniczych,  wędliniarskich)
celem wspólnej konsumpcji podczas przerw kawowych i wieczorków integracyjnych. 
 
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, którzy w różnej formie wsparli organizację zjazdu!
 
Do zobaczenia!

14.11.2017

                                                                              

 

XXVI ZJAZD ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR

TUMIANY, 23-25.02.2018 r.

 KOMUNIKAT I

 


 
Szanowni Państwo
Serdecznie  zapraszamy  na  XXVI  Zjazd  Ornitologów  Warmii  i  Mazur,  który  wzorem  ubiegłego  zjazdu
odbędzie się w Tumianach (k. Barczewa) w dniach 23-25 lutego 2018 r. Proponujemy spotkanie, którego
głównym elementem będą sobotnie referaty i prelekcje prezentowane od rana do popołudnia. Mając na
względzie  rozległość  naszego  Regionu  oraz  dla  zachęcenia  do  wzięcia  udziału  w  Zjeździe  osób  z  innych
Regionów, umożliwiamy i zachęcamy do przybycia już w piątek i pozostania do niedzieli. W związku z tym
zaplanowaliśmy  na  piątkowy  wieczór  pokazy  filmów  i  fotografii  przyrodniczej,  zaś  po  sobotnich
prezentacjach  audytoryjnych  zachęcamy  do  wzięcia  udziału  w  imprezie  integracyjnej.    W  niedzielę,  w
zależności od pogody, zapraszamy na wspólne obserwacje ptaków i obrączkowanie przy karmniku.
Serdecznie  zachęcamy  do  zgłaszania  referatów,  relacji  z  przyrodniczych  wypraw  czy  własnych  produkcji
filmowych. Mile widziane również własne wyroby kulinarne, które zdegustujemy podczas przerw kawowych
czy wieczorków integracyjnych. 
  Ważne terminy:
- do 21 stycznia 2018 r. – zgłoszenia referatów i pokazów slajdów/filmów na tumiany2018@gmail.com 
-  do  16  lutego  2018  r.  –    zgłoszenia  udziału  w  zjeździe  (biuro@staryfolwark.com.pl  oraz  na
tumiany2018@gmail.com ). 
-  do 19 lutego 2018 r. – wpłaty za posiłki i noclegi 
Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń. Program zjazdu zostanie rozesłany pod koniec stycznia 2018 r. 
 
MIEJSCE ZJAZDU – ośrodek Stary Folwark, Tumiany (k. Barczewa)
http://staryfolwark.com.pl 
Na stronie dostępna mapka z dojazdem. Ośrodek położony jest niedaleko drogi nr 16, także dojazd nawet w
zimowej scenerii nie powinien być kłopotliwy. 
 
Informacje od Ośrodka:
Dla naszych gości do dyspozycji w okresie zimowym mamy 19 pokoi w 3 budynkach Ośrodka, które
są położone obok siebie oraz 5 sal z których goście mogą korzystać. W głównym budynku Dworek, mamy 3
sale łączone:  salę szkoleniową, restaurację oraz 3 pokoje hotelowe. W budynku Stajnia są 2 salki z których
będą Państwo mogli korzystać wieczorami bez ograniczeń oraz 12 pokoi hotelowych. 

W Budynku Kuźnia na dole  znajduje  się  sauna  (2-osobowa –  przyp.red.)  oraz  gabinet  masażu  a  na  górze  znajdują  się  4  pokoje
hotelowe.    Z  sauny  będą  Państwo  mogli  korzystać  bezpłatnie.  Jeśli  będą  Państwo  chcieli  umówić  się  na
masaż trzeba wcześniej umówić wizytę.
 
 
Do zobaczenia! 
 
 
 

07.04.2017

Metodyka inwentaryzacji gawrona na Warmii i Mazurach w 2017 roku

 

1.   Kontrolę prowadzimy w okresie od 08.04.2017 do 03.05.2017.

2.   Liczenia obejmują zarówno województwo, jak i Region Ornitologiczny.

3.   Podajemy jak najdokładniejszą lokalizację kolonii. W przypadku dużych miejscowości, oprócz jej nazwy, należy podać dokładne położenie, np. ulica, park, las, dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, stacja benzynowa, cmentarz, jednostka wojskowa itp.

4.   Za odrębną kolonię traktujemy skupisko gniazd w odległości co najmniej 250 m.

5.   W formularzu odnotowujemy charakter zmian zachodzący w zbiorowiskach roślinnych na skutek oddziaływania ptaków:

 (a) cespityzacja (nadmierny rozwój jednego lub dwóch gatunków traw),

 (b) fruticetyzacja (nadmierny rozwój bzu czarnego),

 (c) neofityzacja (spontanicznie wnikanie i zadomawianie się roślin gatunków obcych). Zjawiska te będą raczej dotyczyły starych kolonii położonych poza terenami regularnie użytkowanymi przez ludzi (głównie niewielkie lasy i stare zapuszczone parki).

 6.   W przypadku stwierdzenia gniazdowania w obrębie kolonii innych gatunków ptaków (np. grzywacz, sierpówka, uszatka, czapla siwa, pustułka) podajemy łączną liczbę stwierdzonych par tych gatunków (np. grzywacz 6, pustułka 1).

7.   Gniazda liczymy, podając w pierwszej kolejności rodzaj drzewa gniazdowego (kolumna „drzewo” w formularzu), a następnie liczbę umieszczonych na nim gniazd – kolumna „N gniazd” w formularzu (np. Tp 6, Lp 1, Brz 2, Js 4, Db 11, So 3, So 2, So 1). Gniazda liczymy na każdym drzewie z osobna.

 8.   Stosujemy następujące skróty drzew:

 So – sosna

 

Św – świerk

 

Kl – klon

 

Js – jesion

 

Md – modrzew

 

Bk – buk

 

Gb – grab

 

Tp – topola

 

Lp – lipa

 

Db – dąb

 

Ol – olsza

 

Wrz – wierzba

 

Rb – robinia

 

Kaszt – kasztanowiec

 

 Nazwy innych niewymienionych drzew, podajemy w całości.

9.   Dane zapisujemy w formularzu, oddzielnie dla każdej kolonii. Każdy obserwator wprowadza do formularza kolejny numer liczonej przez siebie kolonii.

10.         W przypadku kolonii, których szacowana liczba gniazd przekracza 20 lub gdy drzewa nie rosną w szpalerach wzdłuż dróg lub alei, należy znaczyć policzone drzewa (np. niewielkim kawałkiem papieru toaletowego lub chusteczki higienicznej wetkniętej w korę, zawsze w tym samym kierunku). Ułatwia to liczenia w miejscach odległych od zabudowań, olsach, lasach sosnowych, starych zapuszczonych parkach, gdzie drzewa rosną w sposób nieuporządkowany, a podszyt jest bardzo obfity (np. bez czarny, leszczyna) oraz niweluje popełniany zazwyczaj w takich wypadkach błąd (zaniżanie liczebności).

11.   Arkusz nr 1 formularza terenowego stanowi podstawową kartę informacyjną każdej kolonii – od niego należy zaczynać liczenie każdej kolonii. Dodatkowy arkusz (z 92 rekordami), podpisany kolejnym numerem, należy dołączyć, kiedy liczebność kolonii przekracza 64 drzewa gniazdowe.

 

12. Koordynatorzy liczeń:

 Dawid Cząstkiewicz (tel. 510 258 348) – powiaty: gołdapski, olecki, giżycki, węgorzewski, kętrzyński

 Łukasz Głowacki (tel. 510 289 336) – powiaty: działdowski, nowomiejski, iławski

 Sebastian Menderski (tel. 505 701 652) – powiaty: olsztyński, nidzicki, ostródzki, bartoszycki, elbląski

 Anna Włodarczak-Komosińska (tel. 502 815 339) – powiat lidzbarski

 Marian Szymkiewicz (tel. 502 212 257) – powiaty szczycieński i mrągowski

 Adam Zbyryt (tel. 663 437 770) – powiaty piski i ełcki

 

Osoby, które chcą pomóc w liczeniach proszone są o kontakt do poszczególnych koordynatorów. Koordynatorzy liczeń są odpowiedzialni za zebranie danych ze swoich powiatów.

 

 

 

 

21.02.2017