Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Dane podstawowe

Typ:
nielęgowe

Gatunek
ogorzałka

Data obserwacji:
2020-12-13

Miejsce obserwacji

Miejscowość:
Pieczarki

Gmina:
Pozezdrze

Miejsce:
Jez. Dgał Wielki

Siedlisko:
jezioro bez wyspy

Nielęgowe/Nieznane

Typ obserwacji
siedzące/stacjonarne

Liczebność: 6

Informacje dodatkowe:

2m, 4f

Obserwatorzy

Obserwator: Robert Locman
Współobserwatorzy

Miejsce - szczegóły

Szerokość geograficzna: 54.10908486122045
Długość geograficzna: 21.793173447291693

Zdjęcia