Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Dane podstawowe

Typ:
nielęgowe

Gatunek
ogorzałka

Data obserwacji:
2020-12-27

Miejsce obserwacji

Miejscowość:
Pieczarki

Gmina:
Pozezdrze

Miejsce:
Jez. Dgał Wielki

Siedlisko:
jezioro bez wyspy

Nielęgowe/Nieznane

Typ obserwacji
siedzące/stacjonarne

Liczebność: 4

Informacje dodatkowe:

1 m, 3 f/juv

Obserwatorzy

Obserwator: Piotr Klukiewicz
Współobserwatorzy

Miejsce - szczegóły

Szerokość geograficzna: 54.10691053457149
Długość geograficzna: 21.79296939215091

Zdjęcia