Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Dane podstawowe

Typ:
nielęgowe

Gatunek
bielaczek

Data obserwacji:
2021-01-16

Miejsce obserwacji

Miejscowość:
Brąswałd

Gmina:
Dywity

Miejsce:
rz. Łyna

Siedlisko:
rozlewisko

Nielęgowe/Nieznane

Typ obserwacji
siedzące/stacjonarne

Liczebność: 4

Informacje dodatkowe:

4f

Obserwatorzy

Obserwator: Grzegorz Piłat
Współobserwatorzy

Miejsce - szczegóły

Szerokość geograficzna: 53.84350672427991
Długość geograficzna: 20.404786752075225

Zdjęcia