Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2242
2 gągoł 2126
3 czernica 2050
4 nurogęś 1817
5 krzyżówka 1252
6 łabędź krzykliwy 1241
7 łyska 1215
8 gęgawa 1165
9 krzyżodziób świerkowy 1114
10 jemiołuszka 1095