Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1544
2 czernica 1466
3 gągoł 1344
4 nurogęś 1335
5 krzyżodziób świerkowy 1067
6 jemiołuszka 1025
7 łyska 874
8 łabędź krzykliwy 870
9 gęgawa 824
10 krzyżówka 817