Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1194
2 nurogęś 1173
3 czernica 1170
4 gągoł 1065
5 krzyżodziób świerkowy 1064
6 jemiołuszka 967
7 gęgawa 714
8 czajka 684
9 łyska 662
10 łabędź krzykliwy 662