Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1907
2 czernica 1757
3 gągoł 1747
4 nurogęś 1588
5 krzyżodziób świerkowy 1110
6 jemiołuszka 1077
7 łabędź krzykliwy 1063
8 łyska 1052
9 krzyżówka 987
10 gęgawa 974