Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1584
2 czernica 1477
3 gągoł 1352
4 nurogęś 1343
5 krzyżodziób świerkowy 1074
6 jemiołuszka 1027
7 łyska 887
8 łabędź krzykliwy 872
9 gęgawa 837
10 krzyżówka 817