Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1498
2 czernica 1421
3 nurogęś 1298
4 gągoł 1284
5 krzyżodziób świerkowy 1066
6 jemiołuszka 1022
7 łyska 857
8 łabędź krzykliwy 842
9 gęgawa 805
10 krzyżówka 792