Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1249
2 czernica 1229
3 nurogęś 1189
4 gągoł 1103
5 krzyżodziób świerkowy 1064
6 jemiołuszka 976
7 gęgawa 749
8 łabędź krzykliwy 714
9 czajka 707
10 łyska 678