Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2183
2 gągoł 1989
3 czernica 1958
4 nurogęś 1757
5 łyska 1189
6 łabędź krzykliwy 1186
7 krzyżówka 1119
8 krzyżodziób świerkowy 1111
9 gęgawa 1099
10 jemiołuszka 1088