Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1367
2 czernica 1259
3 nurogęś 1197
4 gągoł 1113
5 krzyżodziób świerkowy 1066
6 jemiołuszka 978
7 gęgawa 780
8 łabędź krzykliwy 744
9 czajka 733
10 łyska 697