Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1721
2 gągoł 1636
3 czernica 1624
4 nurogęś 1542
5 krzyżodziób świerkowy 1108
6 jemiołuszka 1071
7 łabędź krzykliwy 1004
8 łyska 976
9 krzyżówka 921
10 gęgawa 908