Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1838
2 czernica 1670
3 gągoł 1644
4 nurogęś 1549
5 krzyżodziób świerkowy 1110
6 jemiołuszka 1072
7 łyska 1030
8 łabędź krzykliwy 1029
9 gęgawa 955
10 krzyżówka 926