Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1957
2 gągoł 1939
3 czernica 1831
4 nurogęś 1723
5 łyska 1139
6 łabędź krzykliwy 1132
7 krzyżodziób świerkowy 1110
8 krzyżówka 1095
9 jemiołuszka 1086
10 gęgawa 995