Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1462
2 czernica 1333
3 nurogęś 1254
4 gągoł 1211
5 krzyżodziób świerkowy 1066
6 jemiołuszka 997
7 gęgawa 799
8 łabędź krzykliwy 793
9 czajka 753
10 łyska 727