Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2230
2 gągoł 2102
3 czernica 2049
4 nurogęś 1799
5 krzyżówka 1249
6 łabędź krzykliwy 1234
7 łyska 1215
8 gęgawa 1156
9 krzyżodziób świerkowy 1114
10 jemiołuszka 1090