Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 280
2 bąk 228
3 siniak 226
4 orlik krzykliwy 222
5 łyska 211
6 gawron 207
7 błotniak stawowy 181
8 dzięcioł zielonosiwy 172
9 perkozek 172
10 krakwa 167