Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 306
2 bąk 264
3 łyska 252
4 orlik krzykliwy 251
5 siniak 234
6 krakwa 234
7 błotniak stawowy 224
8 perkozek 222
9 gawron 212
10 dzięcioł zielonosiwy 188