Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 299
2 bąk 249
3 orlik krzykliwy 237
4 siniak 228
5 łyska 222
6 gawron 209
7 błotniak stawowy 209
8 krakwa 197
9 perkozek 190
10 dzięcioł zielonosiwy 186