Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 319
2 bąk 288
3 orlik krzykliwy 273
4 łyska 264
5 błotniak stawowy 258
6 krakwa 254
7 siniak 254
8 perkozek 240
9 gawron 227
10 dzięcioł zielonosiwy 208