Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 329
2 bąk 303
3 orlik krzykliwy 291
4 łyska 284
5 siniak 282
6 błotniak stawowy 280
7 perkozek 275
8 krakwa 260
9 gęgawa 259
10 białorzytka 259