Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 309
2 bąk 275
3 orlik krzykliwy 269
4 łyska 261
5 siniak 249
6 krakwa 241
7 błotniak stawowy 237
8 perkozek 233
9 gawron 212
10 białorzytka 203