Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 330
2 bąk 306
3 orlik krzykliwy 291
4 łyska 284
5 siniak 282
6 błotniak stawowy 280
7 perkozek 275
8 krakwa 260
9 gęgawa 260
10 białorzytka 260