Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 324
2 bąk 291
3 orlik krzykliwy 281
4 łyska 276
5 błotniak stawowy 268
6 siniak 267
7 perkozek 257
8 krakwa 254
9 białorzytka 237
10 gawron 230