Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czajka 301
2 bąk 254
3 orlik krzykliwy 245
4 łyska 233
5 siniak 229
6 błotniak stawowy 215
7 gawron 210
8 krakwa 208
9 perkozek 207
10 dzięcioł zielonosiwy 186