Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1524
2 czernica 1305
3 nurogęś 1190
4 gągoł 1145
5 jemiołuszka 1027
6 krzyżodziób świerkowy 1023
7 krzyżówka 815
8 łabędź niemy 750
9 łabędź krzykliwy 748
10 głowienka 698