Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1484
2 czernica 1300
3 nurogęś 1190
4 gągoł 1143
5 jemiołuszka 1025
6 krzyżodziób świerkowy 1017
7 krzyżówka 815
8 łabędź krzykliwy 746
9 łabędź niemy 745
10 głowienka 696