Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1660
2 czernica 1452
3 gągoł 1430
4 nurogęś 1388
5 jemiołuszka 1071
6 krzyżodziób świerkowy 1054
7 krzyżówka 919
8 łabędź krzykliwy 876
9 łabędź niemy 795
10 głowienka 749