Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2118
2 gągoł 1774
3 czernica 1772
4 nurogęś 1588
5 krzyżówka 1117
6 jemiołuszka 1088
7 krzyżodziób świerkowy 1056
8 łabędź krzykliwy 1025
9 łyska 888
10 łabędź niemy 880