Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1844
2 czernica 1584
3 gągoł 1537
4 nurogęś 1427
5 jemiołuszka 1077
6 krzyżodziób świerkowy 1055
7 krzyżówka 985
8 łabędź krzykliwy 930
9 łabędź niemy 814
10 głowienka 787