Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1438
2 czernica 1257
3 nurogęś 1153
4 gągoł 1084
5 jemiołuszka 1022
6 krzyżodziób świerkowy 1016
7 krzyżówka 790
8 łabędź niemy 737
9 łabędź krzykliwy 721
10 paszkot 679