Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2176
2 gągoł 1894
3 czernica 1860
4 nurogęś 1632
5 krzyżówka 1210
6 jemiołuszka 1095
7 łabędź krzykliwy 1076
8 krzyżodziób świerkowy 1059
9 łyska 906
10 łabędź niemy 894