Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1134
2 nurogęś 1038
3 czernica 1027
4 krzyżodziób świerkowy 1014
5 jemiołuszka 967
6 gągoł 892
7 paszkot 641
8 krzyżówka 615
9 łabędź niemy 611
10 czeczotka 572