Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1895
2 gągoł 1728
3 czernica 1657
4 nurogęś 1559
5 krzyżówka 1093
6 jemiołuszka 1086
7 krzyżodziób świerkowy 1055
8 łabędź krzykliwy 992
9 paszkot 858
10 łabędź niemy 853