Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 2164
2 gągoł 1870
3 czernica 1859
4 nurogęś 1614
5 krzyżówka 1207
6 jemiołuszka 1090
7 łabędź krzykliwy 1069
8 krzyżodziób świerkowy 1059
9 łyska 906
10 głowienka 893