Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1402
2 czernica 1183
3 nurogęś 1110
4 krzyżodziób świerkowy 1016
5 gągoł 1015
6 jemiołuszka 997
7 łabędź niemy 704
8 krzyżówka 694
9 łabędź krzykliwy 673
10 paszkot 651