Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1189
2 czernica 1075
3 nurogęś 1050
4 krzyżodziób świerkowy 1014
5 jemiołuszka 976
6 gągoł 909
7 paszkot 641
8 łabędź niemy 637
9 krzyżówka 625
10 łabędź krzykliwy 607