Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1307
2 czernica 1109
3 nurogęś 1053
4 krzyżodziób świerkowy 1016
5 jemiołuszka 978
6 gągoł 917
7 łabędź niemy 659
8 paszkot 641
9 krzyżówka 631
10 łabędź krzykliwy 624