Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Nazwa Liczba obserwacji
1 czapla biała 1775
2 czernica 1497
3 gągoł 1434
4 nurogęś 1388
5 jemiołuszka 1072
6 krzyżodziób świerkowy 1055
7 krzyżówka 924
8 łabędź krzykliwy 896
9 łabędź niemy 802
10 głowienka 771